Ustrój polityczny - Norwegia jest monarchią konstytucyjną © norwegia.org
Aktualnie jesteś:  norwegia.org Norwegia Ustrój polityczny

Ustrój polityczny

Norwegia jest monarchią konstytucyjną.

Według konstytucji, król ma bardzo szeroką władzę, m.in.
  • wybiera Radę Państwa, w skład której wchodzi premier i co najmniej siedmiu członków,

  • egzekwuje podatki,

  • mianuje wszystkich urzędników cywilnych, kościelnych i wojskowych,

  • jest naczelnym dowódcą sił lądowych i morskich,

  • ma też prawo łaski.


W rzeczywistości władza wykonawcza spoczywa jednak w rękach rządu, na czele którego stoi premier.

Władza ustawodawcza jest w rękach Stortingu (jednoizbowy parlament), w którym zasiada łącznie 169 deputowanych. Składa się z dwóch wydziałów: Lagtingu (¼) i Odelstingu (¾). Wybierany jest na kadencję czteroletnią.

Projekty ustaw wnoszone są do Odelstingu przez jego członków lub rząd za pośrednictwem członka Rady Państwa.

Konstytucja Norwegii obowiązuje od 17 maja 1814 roku, z późniejszymi zmianami.

źródło: pl.wikipedia.org/wiki/Norwegia

 
opony  netBOX - Systemy internetowe